torsdag 3. april 2008

Ministerkunnskap

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell uttaler til BT i dag at "- Jeg er sjokkert dersom Steinerskolens lærerutdanning baserer deler av læreverket i 2008 på uvitenskapelige teorier og forhistoriske spekulasjoner."

Jeg oppfatter Solhjell som en forholdsvis kunnskapsrik kunnskapsminister, men ting kan tyde på at det finnes huller i kunnskapene. Jeg bringer derfor i dag den sjokkerende nyheten om at Steinerskolens virke er bygget på antroposofien, en kristen/filosofisk retning som (kort oppsummert) bygger på Rudolf Steiners påståtte direkte åndelige tilgang til Akasha-krøniken, et astralplan der all verdens kunnskap er samlet.

Det ser ut til å være gjengs oppfatning i Norge i dag at Steinerskolen er en hyggelig, alternativ skole for de som liker å male og kle seg i lilla sjal og være snille med hverandre. Absalong var såvidt inne på temaet i forbindelse med foredraget om Mørkrets apostler, men vi planlegger å komme tilbake til dette temaet og vie en hel kveld til å opplyse om hvilke dogmer og teorier Steinerskolen egentlig er tuftet på.

Ingen kommentarer: